Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Iránského prezidenta Ahmadínežáda G. W. Bushovi

3. 12. 2006

Íránský prezident Mahmoud Ahmadínežád zaslal prezidentu USA G. W. Bushovi 18-ti stránkový dopis v němž píše o duchovních hodnotách, historii a mezinárodních vztazích.

Následující text je český překlad neoficiální verze převodu původního textu, psaného v jazyce Farsi, zveřejněného v deníku Washington Post (překlad je samozřejmě zkrácen).

Pane George Bush, prezidente Spojených států amerických,

… nějaký čas jsem si myslel, že člověk může omlouvat nepopiratelné rozpory v mezinárodní aréně - nepřetržitě probírané především na politických fórech a univerzitními studenty. Mnoho otázek zůstává nezodpovězených.

Může být následovníkem Ježíše Krista, tohoto významného Božího posla, někdo kdo …
… přepadá země, ničí životy, vážnost a majetky lidí a při nejmenším podezření o přítomnosti několika zločinců ve vesnici, městě nebo třeba koloně vozidel, zapálí celou vesnici, město nebo kolonu.

… nebo kvůli pouhému předpokladu existence ZHN v nějaké zemi tuto zemi okupuje, zabije na 100 000 lidí, zničí její vodní zdroje, zemědělství a průmysl, nasadí v ní na 180 000 cizích vojáků, rozdrtí neporušitelnost soukromí domovů jejích občanů a vrhne ji o možná 50 let zpět. A za jakou cenu?

… tato ohromná tragédie pod záminkou existence ZHN pohltila jak okupovanou, tak i okupující zemi. Později bylo odhaleno, že žádné ZHN vůbec neexistovaly.

… samozřejmě, Sadám byl vražedný diktátor. Ale tato válka nebyla zahájena kvůli jeho svržení, jejím ohlášeným cílem bylo najít a zničit zbraně hromadného ničení. Přestože byl svržen cestou k jinému cíli; jsou národy oblasti kvůli tomu šťastné. Chci poukázat na to, že za mnohaleté války proti Íránu byl Sadám podporován Západem.Pane prezidente,

… možná byste měl vědět, že jsem učitel. Mí studenti se diví, jak se mohou tyto postupy vyrovnat s hodnotami načrtnutými na začátku tohoto dopisu, a oddaností k tradici posla míru a odpuštění Ježíše Krista?

… v Guantanamo Bay jsou vězni, kteří nebyli souzeni, nemají žádné právní zastoupení, jejich rodiny je nemohou navštívit a jsou drženi v cizí zemi, mimo svou vlast. Neexistuje mezinárodní kontrola jejich situace a osudů. Nikdo neví zda jsou vězni, válečnými zajatci, obviněnými nebo zločinci.

… mladí lidé, vysokoškoláci, i prostí občané mají četné dotazy k fenoménu Izrael. Jsem si jist, že jste s některými z nich obeznámen.

… v historii bylo okupováno mnoho zemí, ale domnívám se, že založení nové země s novými občany, je v našich časech nový, exkluzivní fenomén, studenti říkají, že podobná země před 60 lety neexistovala. Ukazují staré dokumenty, glóbus a říkají, že ať pátrají jak chtějí, nemohou najít zemi zvanou Izrael.

… radím jim, aby studovali historii první a druhé světové války. Jeden z mých studentů mi řekl, že za té druhé, v níž zahynuly desítky miliónů lidi, byly válečné novinky rychle rozšiřovány soupeřícími stranami. Všichni mluvili o svých vítězstvích na frontě a nejposlednějších porážkách druhé strany. Po válce se tvrdilo, že bylo zabito šest miliónů židů. Šest miliónů lidí lze zajisté spojovat s přinejmenším dvěma milióny rodin. Předpokládejme že tyto události jsou pravdivé. Lze to logicky převést na ustavení státu Izrael na Středním Východě, nebo podporu takového státu? Jak může být odůvodněn, či objasněn, tento fenomén?


Pane prezidente,

… jsem si jist, že víte, jak - a za jakou cenu - byl založen Izrael:

- v tomto procesu bylo zabito mnoho tisíc lidí

- z miliónů původních obyvatel se stali uprchlíci

Tato tragédie se naneštěstí neomezila na dobu založení; pokračovala 60 let, až dodnes…

Byl zaveden režim, který nemá slitování dokonce ani s dětmi, boří domy, i když jejich obyvatelé jsou ještě uvnitř, oznamuje předem svá přání a plánuje počty Palestinců k zavraždění a drží jich tisíce ve vězení. Takový fenomén je v moderní paměti unikátem - nebo přinejmenším neobyčejně ojedinělý.


Pane prezidente,

… 11. září byla strašná událost. Zabíjení nevinných je ohavné a otřesné v kterékoli části světa. Naše vláda ihned vyslovila své zhnusení pachateli a poskytla kondolence pozůstalým, jimž vyjádřila svou soustrast.

… všechny vlády mají povinnost chránit životy, majetek a dobrou pověst svých občanů. Vaše vláda údajně zaměstnává značné bezpečnostní složky, bezpečnostní a zpravodajské agentury - a pronásleduje své oponenty dokonce i za hranicemi. Jedenácté září, to nebyla jednoduchá operace. Mohla by být naplánována a provedena bez součinnosti se zpravodajskými a bezpečnostními službami - nebo bez jejich značné infiltrace?

 

Pane prezidente,

… jak si jste, vaše Excelence, vědom, v některých státech vaší země žijí lidé v chudobě. Tisíce jsou bez domova a nezaměstnanost je enormní problém. Tyto problémy - ve větší nebo menší míře - samozřejmě existují i v jiných zemích. S touto situací na mysli, mohou být gargantuovské výdaje této vojenské kampaně - hrazené z veřejné pokladny - odůvodněny ve shodě s výše zmíněnými principy?

 

Pane prezidente, nemám v úmyslu komukoliv způsobit potíže!

… kdyby s námi dnes byli proroci Abrahám, Izák, Jakob, Izmael, Josef či Ježíš Kristus, jak by asi posoudili takové chování?

… dostali bychom funkci v zaslíbené zemi, kde se právo stane univerzálním a bude přítomen Ježíš Kristus?

… akceptovali by nás vůbec?

 

Pane prezidente,

… lidi protestují proti rostoucí propasti mezi majetnými a těmi, kteří nemají nic a bohatými a chudými zeměmi.

… lidé jsou zhnusení rostoucí korupcí.

… liberalismus a demokracie západního stylu není schopen pomáhat v uskutečňování ideálu lidskosti. Dnes obě tyto koncepce selhaly. Ti jasnozřivější už slyší zvuky tříštění a pádu ideologie a myšlenek liberálních demokratických systémů.

… ať už se nám to líbí nebo ne, svět je přitahován k víře ve Všemohoucího a spravedlnosti a Boží vůle zvítězí nad všemi věcmi!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář