Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠALAV: studium v Izraeli

16. 12. 2006

Hebrejsky znamená šalav stupeň, úroveň nebo také šprušle. Pokud slovo pojmeme jako akronym ŠL“B, dostaneme buď zkratku slov „telefon není řádně zavěšen“, nebo přívlastek „bez záruky.“ Nás ale zajímá ještě jeden význam akronymu, totiž název š’nat limudím be-jisrael, „rok studia v Izraeli“. Jmenuje se tak teologický studijní program, v rámci něhož od roku 1978 každoročně studuje na Hebrejské Universitě v Jeruzalémě 10 až 20 studentů teologie.

U zrodu programu stáli teologové, studenti, profesoři i faráři, zasažení důsledky sebekritické diskuse o podílu křesťanství na vyvražďování Židů, která se v tehdejším Západním Německu vedla. Patřili k nim Martin Stöhr, Peter von der Osten Sacken, Friedrich Wilhelm Marquardt, Bertold Klappert, z mladších Klaus Müller či Michael Krupp. Pro některé z „otců zakladatelů“ se stal vztah k Izraeli jakýmsi pokračováním nebo alespoň náhradou dialogu s marxismem, jak se o něj snažili v 60.letech 20.století, mj. také v Praze, zde pod dohledem tehdejší Křesťanské mírové konference. Jak známo, osudnou ránu těmto pokusům zasadil srpen 1968 a následná normalizace v Československu. Přes ojedinělá individuální i církevně-instituční prohlášení o vztahu křesťanů k Židům se ve Spolokové republice diskuse dostala z akademického prostředí do sborů i do občanské společnosti teprve v 70.letech. V této době vzniká program Studium in Israel.

...
Program si klade za cíl umožnit křesťankým teologům studium židovství v jeho domovském prostředí, tam kde jsou Židé ve většině a kde sami do značné míry určují obsah studia. Počátkem léta tedy odplouvá či odlétá vybraná skupina studentů do Jeruzaléma. Účastní se dvouměsíčního intenzívního kursu hebrejštiny, tzv. ulpanu. Následují dva semestry na filosofické fakultě (fakultat mada’ej ha-ruach) Hebrejské University v Jeruzalémě. Povinné jsou kursy talmudu a midraše (v hebrejštině). Volitelné pak specificky zaměřené úvody do dílčích aspektů židovských dějin, myšlení, náboženství, ale také kursy sledující politickou a ekonomickou situaci moderního Izraele a jeho nestejnorodého obyvatelstva. Celý rok se dále studuje moderní hebrejština, zájemci se také věnují hovorové arabštině nebo naopak biblické či talmudické aramejštině.

...

Vedle universitního studia program ovšem zajišťuje specificky teologické vzdělávání (v němčině): v pronajatých prostorách (dříve kláštera Ratisbonne na ulici Šmuel ha-nagíd, dnes ve Švédském teologickém institutu na ulici příznačného jména ha-Neviím, „proroků“) se studenti scházejí k doprovodným seminářům, besedám s představiteli náboženských, národnostních a politických směrů. Tříkrát za rok mají týdenní „blokový seminář“ s některým z německy hovořících teologů z Evropy nebo Ameriky. Součástí společného programu bývají dvě společné několikadenní výpravy po Izraeli, účast na archeologických vykopávkách apod. Individuálně lze během roku prozkoumat Stát Izrael i jeho okolí vskutku podrobně. Studenti programu nejsou ubytování společně. Zhruba polovina z nich „zdědí“ podnájmy rozeseté po Jeruzalémě po svých předchůdcích, během roku si někteří najdou bydlení nové. Velmi často jsou to byty, obývané 24 studenty, Izraelci i cizinci. Někteří studenti bydlí na universitních kolejích. Koordinátorem, pastýřem i praktickým poradcem bývá studijní ředitel, který žije v Jeruzalémě; od vzniku programu to byl Michael Krupp, v posledních letech jeho funkci převzal Andreas Wagner.

...
Neplánovatelným, ale přesto opakovaně se objevujícím výtěžkem ročního studia, bývají dlouhodobá přátelství s izraelskými i německými spolužáky. ŠALAV není pouze cestovní studijní agenturou. Publikuje práce o setkávání Židů a křesťanů, homiletické příručky apod. Každoročně v lednu pořádá v Německu dvojdenní tématické konference. Ty mají kromě odborné úrovně, tu vyšší, tu nižší, vždy také charakter „maturantského večírku“, setkání spolužáků, nyní často farářů, učitelů, publicistů apod. V rámci německých církví představují absolventi programu zaujatou a angažovanou skupinu, která udržuje vědomí teologické mnohočetných vazeb křesťanů a Židů i složitosti vztahů mezi Židy a Araby v Izraeli a v Palestině.

...
Od počátku 90.let studovalo v rámci programu také 8 studentů a studentek ze tří teologických fakult v České republice (z pražské UK ETF a HTF a z olomoucké CMTFUP). Vstupenkou ke studiu v rámci tohoto programu jsou zkoušky, pořádané vždy těsně před či po výroční konferenci v lednu. Uchazeči skládají jazykovou zkoušku z moderní hebrejštiny a absolvují rozhovor s vedoucími představiteli programu (v němčině). Cílem rozhovoru je zjistit obeznámenost uchazečů s aspekty židovsko-křesťanského rozhovoru. Ale také to, zda jsou hotovi prožít rok v cizí kultuře a v situaci bezpečnostních rizik v Evropě nyní neznámých.

...
Jak je to s financováním programu? Donedávna žil z darů a příspěvků. V současné době probíhá začleňování programu do struktur svazu Evangelických církví v Německu (EKD). Až dosud měli všichni studenti z ČR svůj pobyt plně hrazený, jak pokud jde o školné, v Izraeli poměrně vysoké, tak pokud jde o náklady na život. Někdy to bylo plně z prostředků programu, častěji tak, že ŠALAV podpořil žádost českého studenta či studentky o stipendium, adresovanou církvím, nadacím apod. Lze předpokládat, že úměrně začleňování České republiky do EU bude poněkud slábnout výjimečné postavení našich studentů i ochota nést plně náklady za jejich studium. Jak ale až dosud představitelé programu vždy ujišťovali české uchazeče: Přijeďte to zkusit, budete-li dobře připraveni, na penězích Vaše studium rozhodně neztroskotá.
...

Autor: Petr Frys

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář